Bergensregionkart.com

Velkommen til bergensregionkart.no

Her vil du finne det meste man trenger å vite om Midthordland og Bergensregionen. Vi har også inkludert kart over en rekke av kommunene.

Midthordland er et distrikt i Hordaland fylke. Navnet er en fellesbetegnelse for områdene sør, øst og vest for Bergen. Sammen med Bergen utgjør Midthordland og Nordhordland regionen Bergen og omland. Bergen er Norges neste største by og er det naturlige midtpunkt, sentrum og bindeledd for regionen. Antall kommuner i regionen teller åtte i tallet. Totalt har kommunen ca. 95.000 innbyggere. Samlet strekker regionen seg over 1.400km², noen som tilsier nesten 10% av arealet i Hordaland fylke. Kommunen i midthordland har de siste årene opplevd en samlet befolkningsøkning nesten 3% Dette gjør regionen til en av de raskest voksende i hele Norge. Kultur, industriinvesteringer og nyutvikling er helt klart medvirkende årsaker til den markante økninger i folketall.

Det var sorenskriveren i Bergen som i 1847 gav opphavet til navnet Midthordland. Han så tidlig at kommunene i regionen samlet ville stille mye sterkere og at de via et tett samarbeid ville kunne befeste regionens posisjon. Senere samme år ble kommunene Bergen, Askøy, Fjell, Sund, Austevoll, Fusa, Samnanger og Øygarden samlet under en felles sorenskriver. Opprettelsen av Midthordland sorenskriveri for snart 200 år siden, var første steg på veien til et kommunesamarbeid som eksisterer den dag i dag. Sammen har kommunen sørget for at regionen har opplevd en enorm økning i både folketall, økonomi og infrastruktur.

Hovedsenteret i regionen er naturlig nok Bergen. Ikke bare er Bergen den største byen i regionen, med også det eldste handelsstedet i regionen med en historie som kan spores tilbake til 900-tallet. Bergen har alltid vært et handelssted og har tiltrukket seg mennesker fra hele verden i mange hundre år. Rundt 1350-tallet var Bergen blant annet en av bare fire byer som hadde kontor for Hansaforbundet. I løpet av 1300-tallet befestet Bergen sin plass som en av Europas viktigste handelssteder. En posisjon byen beholdt i mange år fram til pesten kom til Norge og befolkningen rømte byen. Selv i dag er de gamle handelsbryggene en viktig del av byen og en av de største kulturarvene Norge har.

Grunnet deres geografiske beliggenhet, har havet alltid spilt en viktig rolle for beboerne i regionen. Selv om fiske ikke er så stort som det var før 2. Verdenskrig, er det fortsatt en av de viktigste næringen i området. Spesielt har Austevoll kommune etablert seg som en stor aktør innen fiskeforedlingsindustrien, og Askøy er i dag en av Norges største innen fiskeoppdrett. Mens andre kommuner, som Samnanger og Øygarden, er regionens kraftkommuner, hvor det eldste kraftverket har en historie som strekker seg helt tilbake til 1912. Oljeindustrien gjorde sitt inntog i kommunene på 1980-tallet og Øygarden har helt siden oljealderen startet i Norge, vært å regne som regionens oljehovedstad. I tillegg er både Bergen og Fusa kjent som to av de største kulturkommunene i Norge.

I dag er fremstår regionen som en moderne, spennende, kulturelt aktiv samling av store og små kommuner, som alle som en kan tilby alt en forventer i et moderne samfunn. Samtidig som byene og tettstedene alle bærer preg av sin fantastiske historie. En historie både kommunene og folket er stolte av. Her er det jobbmuligheter innen alle bransjer, flotte skoler, enestående forskningsmiljø, et yrende folkeliv og uendelige muligheter hva gjelder hobby og friluftsaktiviteter. På sommeren kan man nyte solen i båt i en av de mange skjærgårdene, og på vinterstid kan man spenne skiene fast og gå turer i terreng man knapt finner maken til noen plass i Europa.

Velkommen til bergensregionen. En perle på Norskekysten

Privacy Policy