Om Austvold

Austvold er en liten øykommune som ligge i ytre Midthordland, og vest i Hordaland. Kommunen har et beskjedent innbyggertall som teller 5.200 personer. Øya ligger ut mot Nordsjøen og er ofte preget av vanskelige værforhold. Nærmeste nabo til Austvold er Sund, Bergen, Os og Tysnes. Austvold består totalt av hele 667 øyer, holmer og skjær. Øyene Huftarøy, Selbjørn, Hundvåko, Stolmen, Stora Kalsøy er de største i kommunen og er alle bundet sammen med broer. Det er også på disse øyene man finner flesteparten av innbyggerne i kommunen.

Beliggenheten i forhold til Bergen har sett til at kommunen, i likhet med nabokommunene Os og Sund, har opplevd svært høy befolkningsøkning i årene etter 2.verdenskrig. Austvold kan også vise til Hordalands yngste befolkning, med hele 30% av innbyggerne under 17 år. Forklaring på den noe overraskende lave alderen henger sammen med næringslivet som er etablert på øya de siste ti årene. Da fiske ikke lengre var levedyktig, kom oppdrettindustrien til øya, og med dem kom en ny, ung generasjon til øya.

Austvold be selvstendig kommune tilbake i 1886, da den ble skilt fra Sund kommune. Kommunens navn har sett en rekke endringer gjennom årene. Kommunes først kjente navn var Østevold. Dette navnet var i bruk helt fram til 1889 da navnet ble endret til Austvold. I 1918 ble navnet igjen endret, denne gang til Austevold. Et navn de beholdt fram til 1964, da ble kommunen utvidet med deler av øyene Huftarøy og Selbjørn, som på det tidspunktet tilhørte Fitjar kommune. Etter utvidelsen ble navnet endret til Austvold slik vi kjenner det i dag.

Fiske har i alle generasjoner vært den største næringen i kommunen. Fram til 2. verdenskrig brøt ut jobbet over 70% av befolkningen i kommunen med fiske. Da restriksjoner på fiske ble innført etter krigens slutt, falt antall innbyggere som jobbet innen fiske til rekordlave 30%. Men Austevolls geografiske plassering viste seg å være perfekt for fiskeoppdrett, og på slutten av 1970-tallet startet etableringen av oppdrettsanlegg for fullt. I dag preges den lille kommunen og hele samfunnet nok en gang av fiskerinæringen. Dog man nok aldri kommer tilbake til sysselsettingstallene fra 30- og 40-tallet, jobber i dag nesten 50% av de fastboende innen industrien. Regnet ut fra antall tonn fisk som produseres årlig på øya, er Austvold en av Norges største oppdrettskommuner.

Administrasjonssenteret i kommunen ligger på tettstedet Storebø, som også er den største bygda i kommunen med 1500 innbyggere. Kommunen har i dag egen ungdomsskole, videregående skole og Austevoll Maritime Fagskole. Den maritime skolen har opparbeidet seg et meget godt rykte siden etableringen på 80-tallet, og tiltrekker seg i dag maritime studenter fra hele Norge og store deler av Europa.

Øyas strategiske plassering har også ført til at forskningsmiljøet har fått opp øynene for Austevoll. Havforskningsinstituttet har egen forskningsstasjon på øya og besøkes hvert år av ekspedisjoner fra hele verden. Kommunen kan også vise til hele tre børsnoterte selskap, på Storebø har både DOF, Austevoll Seafood og Bergen Group sine hovedkontorer.

Austvold har meget god forbindelse med fastlandet, både brorer, ferger og hurtigbåter er tilgjengelig. Kommunen, godt hjulpet av næringslivet på øya, jobber dog med å forbedre forbindelsen til fastlandet. Ny bro og undervannstunnel er begge planer de ønsker å kunne gjennomføre i framtiden.

Som handelssted kan Austvoll spores over 1100 år tilbake i tid. I likhet med sine nabokommuner er handelen i stor bygget på kommunens nærhet til fylkeshovedstaden Bergen. I dag er det ikke mye igjen av de gamle handelsstedene på øya, men kommunen har klart å bevare en del av de gamle husene og bryggene, og disse brukes i dag blant annet til å tilby overnatting for kommunens mange turister som hvert år kommer til øykommunen.

Privacy Policy