Om Fjell

Fjell kommune er en øykommune vest for Bergen, i Hordaland fylke. Kommunen er et vakkert sted med fantastisk landskap og en henrivende historie. Kommune består av blant annet av øyene Bildøyna, Litlesotra og nordre del av Sotra, i tillegg til 500 mindre øyer og holmer. Nærmeste nabo til Fjell er Øygarden, og over hjeltefjorden finner man en annen øykommune, Askøy.

Fjell er den kommunen i Norge med mest spredt befolkning. Selv om kommunen ved siste folketelling hadde 23.000 innbyggere, har Kommunesenteret Fjell har bare 1441 innbyggere. Det minste tettstedet i kommunen er Fjæreide med beskjedne 79 innbyggere. Av alle øyene som samlet utgjør Fjell kommune, er det bare Litlesotra, Sotra, Bildøyna, Misje, Turøyna, Langøyna, Syltøyna, Algrøyna, Bjorøyna og Lokøyna som er bosatt.

Fjell er en kommune i vekst og etter at fastlandsforbindelse ble etablert med åpning av Sotrabrua tilbake i 1971, har kommunen økt fra noe beskjedne 7000 fastboende, til i dag å telle over 23.000. Dog det nok ikke kan bevises med medisinsk sikkerhet, er det ofte den friske havluften, det åpne landskapet og den avslappede livsstilen i kommunen som får skylden for at Fjell er Norges mest fruktbare kommune. Andre mener årsaken er det til tider ekstreme været øysamfunnet til stadighet utsettes for. I 2008 oppnådde kommunen et fødselsoverskudd på 219 mennesker.

Nærheten til Askøy og Bergen gjør også Fjell til en av de største pendlerkommuner i Norge. Med unntak av olje- og gassindustrien, er det få store arbeidsgivere i kommunen. I dag er det Coast Center Base som er kommunens største arbeidsgiver med mer enn 1000 ansatte. De største kundene er naturlig nok andre bedrifter innen olje- og gassindustrien.

Fjell har et godt utbygd veinett og fastlandsforbindelse. Sotra bru fører fra Litlesotra over Vatlestraumen og videre til fastlandet og regionens hovedstad Bergen. Fylkesvei 555 leder videre sørover via Klokkarvik og Sund. Hordalands største undersjøiske tunnel Bjorøytunnelen, mellom Bjorøya og Tysseøy, ble åpnet i 1996 av den gang den norske samferdselsministeren Håvard Gryten.

Selv om Fjell i dag framstår som en moderne kommune på godt og vondt, er øyene fortsatt preget av 2.verdenskrig. Fjell festning er en del av et større kystforsvarsanlegg bestående av Fjell fort, Batterie Fjell, Festung Sotra, Torden Felix og Fjell festning. Anlegget ble bygget av tyskerne under 2.verdenskrig og etter krigen ble det overtatt av det Norske sjøforsvaret. Anlegget ble i sin tid bygget rundt 3 enorme kanoner på 29 cm hver. Kanonene ble på folkemunne døpt Adolfkanoner, etter tyskernes leder Adolf Hitler. Kanonene hadde en rekkevidde på hele 37 Km. Festningens hovedoppgave under krigen var å beskytte Bergen by og den tilhørende flystripen fra angrep. Anlegget, som er i bruk den dag i dag, ble bygget av krigsfanger fra hele Europa. Bøker og arkiver oppdaget etter at krigen var over, viser at også Norske entreprenører deltok i byggingen. Selv nordmenn som var bosatt i området deltok frivillig da tyskerne betalte overraskende godt.

Etter krigen overtok det Norske forsvar anlegget og drev det videre som vanlig kystfort. Kanonene ble stående på øya helt fram til 1960-tallet da de ble bestemt fjernet etter tiår med protester fra lokalbefolkningen. Etter å ha fjernet kanonene og ryddet opp i de enorme minefeltene som omga festningen, trakk forsvaret seg tilbake fra Fjell. Anlegget er fortsatt det Norske forsvars eiendom, men er ikke lengre i drift som militært anlegg.

Anlegget besøkes hvert år av mange tusen krigsentusiaster, da det er Europas største enkeltstående festningsanlegg fra andre verdenskrig. Det Norske forsvaret har gjort en enorm jobb med å klargjøre anlegget for allmennheten. Tunnelanlegget som binder de ulike delene av fortet sammen er i dag omgjort til museum og forteller en skremmende, men viktig historie.

Privacy Policy