Om Os

Os er en herredskommune i Hordaland fylke. Kommunen grenser til Bergen og Samnanger kommune. Kommunesenteret i Os er å finne på tettstedet Osøyro. Os kommune ble opprettet i 1838. Den gang var både Fusa og Samnanger en del av Os kommune. Dette endret seg etter som kommunen vokste, og diskusjonen om næringsutvikling og framtidig utvikling ble kjernen til mye urolighet i kommunen. Urolighetene toppet seg på midten av 1800-tallet, og i 1856 løsrev Fusa seg fra Os og grunnla egen kommune. Kommunens leder jobbet i mange år for å roe gemyttene men i 1906 fulgte Samnanger i Fusas fotspor og brøt med Os. Os kommune opplevde noen magre år etter bruddet med Samnanger, men mye hardt arbeid og med et sterkt lokalsamfunn i ryggen, kom kommunen sterkt tilbake.

I likhet med mange andre kommuner rundt Bergen, har folketallet i Os økt jevnt og trutt de siste hundre årene. Kommunen har i alle år nytt godt av nærheten til Bergen og handelsstanden der. Så lenge det har vært bosetting i bygda har folket i Os solgt sine varer i Bergen. I dag bor mer enn halvparten av kommunens innbyggere i Osøyro, mens resten av befolkningen i stor grad bor i tettstedene Søfteland, Søre Neset, Nore Neset, Søre Øyane og i Lysefjorden.

Os har en lang håndverkshistorie, spesielt deres rosemaling og båtbygging er viden kjent i hele Hordaland og Norge forøvrig. Kommunens håndverkshistorie gjenspeiler seg også i kommunevåpenet. Over en oselvar i gull er det en stor rose og ni små. De ni små rosene symboliserer antall skolekretser kommunen hadde på tidspunktet kommunevåpenet ble tegnet. Våpenet ble tegnet i 1949 av kunstneren Trygve Eriksen. Robåttypen oselvar har sitt navn fra båtbyggeriene som var i mangfold ved utløpet av elva oselv i gamle dager. Båtindustrien var i mange år kommunens ryggrad og mer enn 50% av kommunens befolkning hadde på et tidspunkt sin arbeidsplass innen båtindustrien.

Os er i dag den tredje hurtigst voksende kommunen i Hordaland og en av de raskest voksende i hele Norge. I 2007 alene opplevde kommunen en befolkningsøkning på nesten 500 personer. Ved siste folketelling var det hele 20050 personer bosatt i kommunen. Som i kommuner flest bringer befolkningsøkning med seg utvikling og investeringer. I dag kan kommunen skilte med eget badeland, moderne treningshall, og et nytt veiprosjekt mellom Bergen og Osøyro er ventet å stå ferdig høsten 2018.

I tråd med stadig befolkningsøkning, er det viktig for Os kommune å legge til rette for næringsutvikling i kommunen. Kommunen har en rekke ordninger for de som ønsker å etablere seg i kommunen. Blant annet er det i senere år inngått samarbeid med BRB, en forkortelse for Business region Bergen, for å utveksle ideer og dele kostnader som kan gagne begge kommuner. Alle bransjer er velkommen, men kommunestyrene har vektlagt bransjer de føler har størst mulighet til å lykkes, som landbruk, sentrumsutvikling, reiseliv, handel, reiseliv, industri og tjenesteytende næringer. Samarbeidet har så langt ført til en rekke nyetableringer i kommunen. Det langsiktige målet med samarbeidet er å øke hele regionens næringsutvikling.

Os er et mekka for alle som elsker Friluftsliv, være det seg fiske, bading, eller turgåing. Os kan by på noen virkelige perler hva gjelder elv, skog og sjø. Os er viden kjent i fluefiskemiljøet i Norge, og i Europa forøvrig. Her kan man fiske både i havet og flotte elver og innsjøer. Oselvo er en av Norges beste lakseelver og har en av Norges mest stabile laksestammer. Årlig dras det opp mer enn tre tonn laks fra elva. Elva er åpen for fiske i perioden 15. Juni til 15. September. Ulvenvatnet er også en yndet fiskeplass i kommunen. Auren er av høyeste kvalitet, med en snittvekt på 250 gram.

Privacy Policy