Om Øygarden

Øygarden er en øykommune i Hordaland fylke. Den ligger utsatt til ut mot Nordsjøen og omgies ellers av fjorder. Til nord finner man Fedje, og Radøy og Askøy mot øst. Kommunen ble grunnlagt i 1964 da Hjelme og deler av Herdla ble slått sammen. Kommunen er omringet av totalt 550 øyer, holmer og skjær. Langt fra alle øyene er mulig å bo på. De største bebodde øyene er Toftøyna, Rongøyna, Blomøyna. Ona, Alvøyna, Seløyna, Hellesøyna

Befolkningen på Øygarden har livnærte seg av fiske og jordbruk så lenge det har bodd folk på øya.Grunnet øyas strategiske beliggenhet, ble den hardt rammet av 2. verdenskrig. Da tyskerne invaderte og satte opp en rekke stasjoner i det lille øysamfunnet, døde Øygarden nesten helt ut. Lokalbefolkningen kunne under krigen verken livnære seg av fiske eller jordbruk. Tyskerne hadde fullstendig kontroll over det lille samfunnet. Befolkningen så seg i stor grad tvunget til å flytte til andre kommuner i regionen for å kunne fø seg selv og familiene sine. Etter krigen ønsket mange av de som flyktet, seg tilbake til øya. Men tyskernes ødeleggelser og strenge restriksjoner på fiske fra den Norske stat, gjorde det ekstremt vanskelig å igjen bosette seg på øya.

En tydelig oppsving i folketallet fikk ikke Øygarden før på 80-tallet da oljeindustrien kom til øya. Den norske oljealderen var i full sving og igjen viste Øygardens strategiske plassering seg nyttig. Kommunen opplevde en betydelig økning både i investeringer og folketall. Takket være oljeselskapene som ønsket å etablere seg på i øysamfunnet, ble detetterhvertogså ble investert tungt i samferdsel, noe som åpnet for befolkningsøkning også i nabokommunene til Øygarden. Oljeindustrien ansatte mange tusen mennesker på 80-tallet og med Øygarden i spissen opplevde en rekke øykommuner betydelig økning i folketall og skattekroner. På grunn av oljeindustriens inntog, tok kommuneledelsen i Øygarden initiativ til dannelse av et eget regionråd for kommunene i området. Regionsrådet Vest er et koordinerende organ for kommunene Øygarden, Fjell og Sund. De tre kommunene er alle strategisk godt plassert for oljeindustrien og samarbeidet mellom de tre kommunene er fortsatt i drift den dag i dag. Samarbeidet kommunene inngikk tidlig på 80-tallet har siden utviklet seg til å omhandle både industri, samferdsel, energi, markedsføring og turisme.

Med sine 550 øyer og holmer, er skjærgården i Øygarden en opplevelse i seg selv. Været er, som man kan forvente, meget uforutsigbart store deler av året. Men menneskene som bor her er vandt til å leve med naturen og vet å sette pris på de fantastiske opplevelser det kan føre med seg. Menneskene her er som landskapet rundt dem. De er begge formet av vær og vind. Men begge fremstår åpne og velkommen for alle som tar turen ut i havgapet. Kommunen framstår overfor tilreisende som vill, urørt og ikke minst utrolig vakker. Det stadig skiftende været gjør at man ofte kan oppleve flere årstider på samme dag. For alle som er glad i natur og friluftsliv, er Øygarden den perfekte destinasjonen. Kommunen byr på utallige muligheter og er en kjent og kjær favoritt blant både syklister og båtfolk. Her kan man dra på padletur blant hundrevis av holmer og skjær, man kan oppleve noen av de beste dykkeplassene den norske kysten har å tilby, eller man kan ganske enkelt sette seg til rette på et pledd og nyte ferske reker mens havluften fjerner alt av stress og nerver en måtte føle.

Da oljeindustrien inntok øysamfunnet på 80-tallet, var det mange som bekymret seg for framtiden til deres kjære kommune. Men god dialog mellom industrien, kommunen og lokalbefolkningen, har gjortØygarden til et stjerneeksempel på hvordan en liten kystkommune kan ta steget inn i framtiden, samtidig som man bevarer dens naturlige skjønnhet og innbyggernes gode liv.

Privacy Policy