Om Bergen

Bergen by ble grunnlagt for over 900 år siden. Byen fikk bystatus tilbake i år 1070 av datidens konge av Norge, Olav Kyrre. Fram til 1299 var Bergen å anse som kongens hovedsete og Norges hovedstad. I dag er det over 277.000 mennesker bosatt i Bergen.

Navnet Bergen og dets opprinnelse har vært diskutert mange tiår, men den mest troverdige meningen begir at navnet stammer fra det gammelnorske ordet “Bjørgvin” som betyr den grønne engen mellom fjellene (bjørg: berg, vin: grønn eng, beitemark)

Bergen har alltid vært et handelssted og tiltrakk seg tidlig mennesker fra hele verden. På midten av 1300-tallet var Bergen en av bare fire byer som hadde kontor for Hansaforbundet. Over en lengre periode på 1300-tallet befestet Bergen sin plass som en av Europas viktigste handelssteder. De gamle bryggene som i mange hundre år har tatt imot varer og mennesker fra hele verden, er selv i dag en viktig del av byen.

Går man tilbake til tidlig 1600-tallet, var Bergen Norges største by og økonomiske hovedsete. Byen hadde på dette tidspunktet ca. 15.000 innbyggere, som var langt mer enn noen annen Norsk by på den tiden. Bergen vokste, og de økonomiske utsiktene var fantastisk fram til pesten kom til byen og befolkningen døde eller flyktet for livet.

Da den første offisielle folketellingen ble holdt i 1769, hadde Bergen bare 11.000 innbyggere. Men mot slutten av 1700-tallet opplevde byen igjen en økonomisk oppsving og byen vokste raskt. Så raskt vokste Bergen over en periode at bygrensen ble flyttet årlig. Innen slutten av 1800-tallet var bådeSandvika, Mølhenpris, Nygård, Lundegården og Kalfatr innlemmet i Bergen by. Man skulle nesten tro byen ikke kunne vokse mer, men etter som årene gikk ble også Årstad, Gyldenpris og til slutt Fana alle en del av Bergen. Den hittil siste utvidelsen av Bergen kommune kom så sent som 1972, da ble kommunene Bergen, Arna, Laksvåg og Åsane alle som en slått sammen til Bergen storkommune.

Dagene som gammel handelsstand og hovedsete for det Norske kongehuset er for lengst over for Bergen. Men byen er i stadig utvikling og er i dag en moderne og innovativ by som kan tilby alt en forventer av en liten storby i Europa. Byen og dens befolkning har gjennom årene kjempet mot flere storebybranner, men har på tross av dette klart å bevare flere viktige historiske byggverk og byområder fra hansatiden. Flere av byggene er i dag som nasjonalskatter å regne i Norge. Blant de viktigste er det verdt å nevne Håkonshallen, Rozenkrantztårnet, havnekvarteret Bryggen og middelalderkirkene Mariakirken.

Byens plassering mellom de syv fjell og bevarelsen av de gamle bryggene og handlegatene, gjør at Bergen har beholdt sitt “småbypreg”, og framstår i dag som en by full av kultur og særpreg.

Dog er ikke Bergen byen man besøker om sol står på menyen. Grunnet beliggenhet mellom syv fjell er Bergen ekstremt utsatt for regn. Fjellene Lyderhorn, Damsgårdsfjellet, Løvstakken, Ulriken, Fløyfjellet, Rundemanen og Sandviksfjellet ruver rundt byen og varierer i høyde fra 317 meter på det minste (Damsgårdsfjellet) til Ulriken som er hele 643 meter høyt.

Bergen er uten tvil Norges desidert våteste by med over 200 regndager i året på det verste. Til gjengjeld yrer byen over av liv så snart solen titter fram.

Bergen fremstår i dag som en by sammensatt av 8 ulike bydeler, og mer enn 200.000 mennesker bor i dag utenfor Bergen sentrum. Terrenget i og rundt Bergen gjør at de 8 bydelene er meget avgrenset fra hverandre. Dette har på sin side ført til at hver bydel har en meget sterkt lokalsamfunn med egne kultur- og handelssentre.

Bergenserne er et noe spesielt folkeslag og blir ofte anklaget for at de vil løsrive Bergen fra resten av Norge. Kanskje ikke så rart. De var tross alt en gang hovedstad i Norge og en handelstand som nøt stor respekt langt utenfor Norges grenser.

Privacy Policy