Om Sund

Sund er et øydistrikt i Hordaland fylke som i hovedsak består av den sørlige delen av Sotra. Kommunens fantastiske plassering ute i havgapet byr på vakkert landskap og kupert terreng. Til vest for kommunen finner man fylkeshovedstaden Bergen. Sund kommune består av mer enn 460 øyer, holmer og skjær. Kommunen plassering gjør den meget utsatt for tøft vær og det høyeste punktet er bare 250 meter over havet.

Til Sund kommer man seg enten med bil eller båt. Øya fikk fastlandsforbindelse i 1972 da Sotrabrua ble høytidelig åpnet. Åpningen av broen ble dog ikke ønsket velkommen av alle innbyggerne. Mange av de eldre fastboende mente broen ville ødelegge deres lille samfunn da det åpnet for økt tilflytting til øya. Skal man besøke Sund må man være forberedt på at det kan være en krevende tur å begi seg ut på i bil. Det er kun én vei mellom Fjell og Skogvåg og de vanskelige værforholdene ser til at veien ofte er stengt for all ferdsel. Riktignok kan man benytte seg av fergen, som fortsatt går daglig mellom Klokkervik og Sund. Men fergen har, grunnet åpning av broen på 70-tallet, ikke vært oppgradert siden 50-tallet og kan kun transportere 8 biler.

Sund har etter åpningen av broen opplevd en viss økning i befolkningen, men ikke i den grad mange fryktet i 1972. Kommunen har i dag 6300 innbyggere som er spredt bosatt på øyas tettsteder Skogsvåg, Klokkarvik, Høyland, Kleppe, Forland, Steinsland, Tofterøy, Hamre, Bakka, Berge, Vorland, Eidesjøen, Spilde, Kausland, Glesvær, Telavåg og Hammersland

Sund har i likhet med sine nabokommuner en sterk kystkultur som innbyggerne er meget stolt av. Båtbygging og tradisjonelt håndtverk har lange tradisjoner i kommunen. Nå er det ikke lengre båtbyggere av den gamle skole igjen på øya, men du vil fortsatt kunne finne enkelte som ikke vil gi slipp på de gamle tradisjonene, og selv den dag i dag bygges det nye båter som følger tegninger fra mange hundre år siden.

Sund som handelssted kan spores over tusen år tilbake i tid. Skal man tro historie som fortelles av øyas eldre, vokste Sund i sin tid fram som handelssted grunnet de tøffe værforholdene i området. Handelsmenn fra hele Europa søkte seg til Bergen for å drive handel. Bergen var på denne tiden ikke bare Norges største handelssted, men også et av de største i Nord Europa. Grunnet hardt vær og frykten for å miste deres dyrebare varer, søkte mange båter ly rundt øya når været ikke tillot dem å seile videre. Kommunens gamle handelssted Glesnes besøkes i dag av over 5000 turister hvert år. Her finner man blant annet en vakker skulptur av kunstneren Kyrre Grepps. Skulpturen en hedersbevisning til de gamle handelsmennene og er plassert på et svaberg godt ut i sjøen.

I middelalderen var det fiske, landbruk og husdyrhold som preget næringslivet på Sund. De vanskelige værforholden og dårlig jordsmonn gjorde landbruk til en strevsom affære, og innbyggerne måtte ofte ta den lange, og til tider tøffe, turen med båt over til Bergen eller andre nabokommuner for å sikre seg viktig korn og grønnsaker. På 1600-tallet vokste et stort fangstsamfunn opp på Sund. Øyas plassering og lave landskap gjorde den perfekt for hvalfangst.

Fram til 2.verdenskrig brøt ut, var fiske fortsatt den viktigste næringen i kommunen. Etter krigen var over ble det innført restriksjoner på fiske og mange på Sund var tvunget til å finne nye yrker. Næringsvirksomheten i kommunen har siden krigen bygd seg opp på shipping og turisme, og selv fiske tok seg opp på øykommunen da foredlingsanlegg ble etablert på øya på slutten av 60-tallet. I dag er aktører som Lerøy og Falck de største arbeidsgiverne i kommunen.

Privacy Policy