Om Samnanger

Samnanger er en kommune i Hordaland fylke. Kommunen grenser mot Vaksdal i nord, mot Kvam i øst, i sør finner man Fusa og ser man vestover finner man Bergen.

Samnanger er i nabokommunene best kjent for Sætervika leirsted, som har ønsket barn fra hele fylket velkommen til leirskole i over hundre år. Kommunen selv har et beskjedent antall innbyggere. Bare 2.360 mennesker kaller kommunen hjem. De siste 10 årene har kommunen sett en massiv økning i kommunale investeringer. Nytt aldershjem, barneskole og barnehage er alle blitt bygd de siste årene. Barneskolen i kommunen tilbyr barn skoleplass til og med 7. klassen. For ungdomsskole blir barna fraktet med skolebuss til den noe større nabokommunen Fausa.

Samnanger kommune ble opprettet som egen kommune i 1907 da den ble skilt ut fra Os. Siden den gang har kommunens grenser vært urørt. Mange av Samnangers nabokommuner derimot, har vært gjennom flere større og mindre grenseendringer gjennom de siste hundre årene. Men Samnanger har for nå beholdt sine opprinnelige grenser, selv om en sammenslåing med flere av dets nabokommuner har vært diskutert i en årrekke.

Samnanger er et yndet sted for friluftsfolk, være det seg for de rike fiskeelvene, høye fjell eller det frodige landskapet som tilbyr enorme muligheter for dem som er glad i å plukke sopp. Samnangerfjorden er en opplevelse i seg selv. Det smale innløpet gjør at man virkelig føler naturen og fjellene på kroppen. På det høyeste ruver fjellene hele 1.299 meter over havet. Etter en times tid i behagelig tempo åpner den trange dalen seg opp og man forstår hvorfor fjorden ofte blir omtalt som Norges beste hemmeligheten. Det frodige landskapet med høye grønne fjell er en åpenbaring og viser virkelig regionen og Norge fra en fantastisk side. Fjelltraktene i og rundt Samnanger er mye benyttet at skientusiaster i alle aldre, og særlig i øst er turisttrafikken stor på vinterstid.

Bosetning i kommunen er i stor grad samlet i den indre delen av fjorden. Her ligger også kommunens eneste tettsted, Haga,som bosetter 45% av kommunens innbyggere. I Tysse, som ligger sør for Haga, finner vi kommunens administrasjonssenter, noen butikker og ulike servicetilbud. Folketallet i kommunen har vært som stabilt å regne i alle år etter 2.verdenskrig. Dog opplevd man i perioden 2004 til 2014 en årlig økning på 1,3%.

Fiske har alltid vært en viktig del av næringslivet i kommunen. Men i likhet med mange av deres nabokommuner avtok fiske etter 2.verdenskrig da strenge restriksjoner ble innført. Kommunen jobbet i mange år for at oppdrettsnæringen skulle etablere seg i kommunen, men mislyktes da en samlet næring fant at deres nabokommuner var mer passende.

I dag er det administrasjon, tjenester og industri som sysselsetter de fleste av kommunens innbyggere. Bygg og anleggsvirksomhet er den enestående største arbeidsgiver med hele 19% av innbyggerne. Samnanger var perioden 1970-1985 en av regionens største produsenter av tekstiler. I 1985 vedtok bedriftens styre å flytte all produksjon til Litauen, mens beholdt administrasjon av bedriften i Samnanger. Fram til produksjonen ble flyttet, sysselsatte bedriften mer enn 40% av kommunens innbyggere. Mange fant seg heldigvis nye jobber i kommunen, enten innen møbelindustrien eller kraftproduksjon.

Samnanger har siden 2.verdenskrig bygget seg opp som en relativt stor kraftkommune sett i forhold til folketall. Kommunens først kraftverk ble satt i produksjon allerede i 1912 og hadde en fallhøyde på hele 86 meter. I dag er det tre ulike kraftselskaper i kommune. Kvittingen kraftverk, Grønsdal kraftverk, og Frøland kraftverk, som er det eldste av de tre.

Privacy Policy